Måned: februar 2016

Gruppesite.dk torsdag den 11. februar

Der har i løbet af det sidste døgn været en række udfald på Gruppesite.dk, som har gjort serveren utilgængelig i kortere perioder. Der er ingen data som er gået tabt og der tages løbende backup af server og data. Lige…

Gruppesite.dk er åbent for rettelser og opdateringer.

Vores arbejdsgruppe har givet grønt lys for, at grupperne nu kan rette deres sider og opdatere. Der udestår et par opgaver med at få sikret, at størrelsen på filer, der kan uploades ikke rammes af størrelsesbegrænsning og plugin til Flextilmelding…

Gruppesite – status mandag den 8. februar

Arbejdsgruppen har brugt både søndag og mandag til at teste de forskellige basale funktioner rundt omkring på den opdaterede server. Det ser overordnet godt ud med at få serveren og data på plads, der er ikke fundet meget, som skal…

Gruppesite.dk er oppe at køre, men…

Det er lykkedes for vores arbejdsgruppe og vores hostingleverandør, at genskabe en kopi af Gruppesite.dk, sådan som det så ud i november måned. Det betyder, at langt de fleste nu kan se deres gruppes hjemmeside, men der er pt. lukket…

Gruppesite.dk er fortsat ikke tilgængelig.

Siden natten til torsdag den 4. februar har Gruppesite.dk, som er webhotel gruppernes hjemmesider ikke været tilgængelig og dermed har der været lukket for adgang til at kommunikere via den platform. Fejlen er lokaliseret og vores hostingleverandør arbejder på højtryk…