Gruppesite.dk er åbent for rettelser og opdateringer.

Vores arbejdsgruppe har givet grønt lys for, at grupperne nu kan rette deres sider og opdatere. Der udestår et par opgaver med at få sikret, at størrelsen på filer, der kan uploades ikke rammes af størrelsesbegrænsning og plugin til Flextilmelding skal opdateres inden det virker igen.

Oplever I fejl må i meget gerne melde dem ind på http://support.kfumspejderne.dk/anmeld-fejl/, hvor du skal angive kategorien til Gruppesite i formularen, så kommer den frem til arbejdsgruppen, som håndterer fejlmeddelelser.

Tips til opdatering af mistede data

I forhold til at få lagt opdateringer ind, så er en af mulighederne at søge efter gamle versioner af hjemmesiden via linket: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://gruppenavn.gruppesite.dk. Kopier linket og erstat gruppenavn med gruppenavnet, som jeres gruppe er oprettet med på gruppesite.dk. Løsningen fungerer for de sider, som er oprettet i perioden siden november 2015. Sider som er oprettet før november vil blive vist i den senest søgte version, så har der været medlemmer inde på siden efter den 7. februar så vil det være den gamle version der bliver vist. Det er Google, som gemmer den seneste visning af siderne på jeres hjemmeside.