Gruppesite.dk er oppe at køre, men…

Det er lykkedes for vores arbejdsgruppe og vores hostingleverandør, at genskabe en kopi af Gruppesite.dk, sådan som det så ud i november måned. Det betyder, at langt de fleste nu kan se deres gruppes hjemmeside, men der er pt. lukket for at redigere på siderne. Lige nu tester vores arbejdsgruppe bag gruppesite.dk, at den grundlæggende funktionalitet er på plads og får de sidste grupper med. Det er forventningen, at fra mandag er der adgang til at foretage rettelser og opdateringer.

Der vil i løbet af den kommende uge, blive udarbejdet en nærmere redegørelse af for hændelsesforløbet, lige som vi vil beskrive nogle af de værktøjer der kan hjælpe med at genskabe sider, som er opdateret siden november 2015.